RODO w FKS Stal Mielec

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu FKS STAL MIELEC, z siedzibą w Mielcu, ul. Solskiego 1 (dalej jako FKS STAL MIELEC).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Polityka zawiera:
opis zasad ochrony danych obowiązujących w FKS STAL MIELEC;
odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);

Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Zarząd FKS STAL MIELEC

FKS STAL MIELEC powinno też zapewnić zgodność postępowania podmiotów trzecich, z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez FKS STAL MIELEC.

Kontakt:
Adres: 39-300 Mielec, ul.Solskiego 1
Tel: 606 196 676 (biuro), 793 421 939 (bilety), 793 441 939 (sklepik)
Fax: 17 717 31 91
E-mail: klub@stalmielec.com