Nowe decyzje – nowy projekt „STAL MIELEC 300”

W trosce o najwyższe dobro dla całego środowiska piłkarskiego Klubu FKS STAL MIELEC, Zarząd Klubu FKS STAL MIELEC na ostatnim posiedzeniu w dniu 10 lipca 2018r, jednomyślnie powierzył dotychczasowemu członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Gaweł pełnienie funkcji Menedżera Projektu „STAL MIELEC 300”. Celem niniejszego Projektu będzie pozyskanie nowych sponsorów dla Klubu. Równocześnie Zarząd Klubu wystąpił z propozycją złożenia przez Pana Krzysztofa Gawła rezygnacji z dotychczasowej funkcji, to jest członka Zarządu, a Pan Krzysztof Gaweł przychylił się do tego wniosku.

Jednocześnie informuje, iż od dnia 11 lipca 2018r Zarząd Klubu FKS STAL MIELEC będzie pracował w następującym składzie:

Jacek Orłowski – prezes zarządu
Robert Serafin – sekretarz zarządu
Bartłomiej Jaskot  – skarbnik zarządu
Bogusław Wyparło – członek zarządu

Jednocześnie wyrażamy podziękowania dotychczasowym członkom Zarządu, tj. Panom Andrzejowi Podraza, Zbyszkowi Hariasz, Mieczysławowi Indyk, Marcinowi Maziarz i Krzysztofowi Gaweł za pracę, poświęcony czas i osobiste starania na rzecz Klubu FKS STAL MIELEC, a zwłaszcza Panu Sławomirowi Gaweł,  który był z nami nieprzerwanie od IV ligi, wspierając nas również finansowo.

Z wyrazami szacunku
Zarząd FKS STAL MIELEC

Z podziękowaniem dla Sławomira Gaweł