Regulamin konkursu „Wygraj grę FIFA 21”

Regulamin konkursu „Wygraj grę FIFA 21”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu jest FKS Stal Mielec SA z siedzibą w Mielcu przy ul. Solskiego 1
  2. Konkurs dedykowany dla osób dorosłych oraz poniżej 18 roku życia (za zgodą rodzica), którzy opublikują pod postem konkursowym zdjęcie/film na którym przedstawią, jak spędzają piątek 13-tego w Biało-Niebieskich barwach.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 3 dni po zakończeniu konkursu tj. do 16 października 2020 roku. Wyniki Konkursu oraz termin odbioru nagród zostaną przekazane na Facebooku

 2. Uczestnicy konkursu

  1. Uczestnikiem konkursu/ autorem pracy konkursowej jest osoba, która w komentarzu pod postem konkursowym zamieści zdjęcie/film.
  2. Każdy użytkownik może opublikować tylko 1 komentarz ze zdjęciem/filmem.
  3. Nawet, jeżeli zdjęcie/film będzie przedstawiał więcej, niż 1 osobę, do odbioru ew. nagrody upoważniona jest tylko 1 osoba – ta, która opublikowała komentarz ze zdjęciem/filmem.

 3. Zasady konkursu

  1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest dodanie zdjęcia/filmu/opisu jako komentarz do posta konkursowego, przedstawiającego przepis na udany piątek 13tego
  2. Zgłaszane zdjęcia muszą być autorskie.
  3. Zdjęcia i filmy można nadsyłać do godziny 24:00.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu

  1. Nagrodzonych zostaje pięć osób, wyłonionych przez komisję, powołaną przez Organizatora.
  2. Nagrodą w konkursie jest gra FIFA 21 na wybrane urządzenie
  3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora przez Facebooka/Messenger.
  4. Odbiór nagród nastąpi w Sklepiku Stali Mielec przy ulicy Solskiego 1

 5. Postanowienia końcowe

  1. Uczestnik Konkursu złożenia prac w Konkursie oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.