Sprawozdania

Sprawozdanie Zarządu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 24 CZERWCA 2020 DO 31 GRUDNIA 2020 FKS STAL MIELEC S.A.

FIN.01.01 Sprawozdanie finansowe_wersja pisemna

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 24.06 DO 31.12.2020.

FIN.01.01.Sprawozdanie finansowe_dod. informacje i objaśnienia wersja pisemna

KWOTY PŁATNE AGENTOM POŚREDNIKOM PIŁKARSKIM OD 1 KWIETNIA 2020 DO 31 MARCA 2021

PISMO – POŚREDNICY – FKS STAL MIELEC S.A.

INFORMACJA O CAŁKOWITEJ KWOCIE PŁATNEJ AGENTOM / POŚREDNIKOM W OSTATNIM ROKU SPRAWOZDAWCZYM (2020)

20210228_informacja o wynagrodzeniach pośredników