DZIĘKUJEMY!

Sportowe emocje w 2019 roku dobiegły końca! Dziękujemy Wam za to, że wspieraliście i wspieracie nas
w drodze #PoDawnyBlask!

DZIĘKUJEMY naszym sponsorom i partnerom – bez Was nasza gra nie byłaby możliwa!
DZIĘKUJEMY naszym zawodnikom – to dzięki Wam przeżywamy te wspaniałe chwile na stadionach!
DZIĘKUJEMY sztabowi szkoleniowemu – wyniki sportowe naszej drużyny to Wasza zasługa!
DZIĘKUJEMY naszym pracownikom – to dzięki Waszej ciężkiej pracy przybliżamy się do wyznaczonego celu!
DZIĘKUJEMY naszym kibicom – za to, że swoim dopingiem wspieracie nas na stadionach w całej Polsce!
DZIĘKUJEMY naszym kibicom poza granicami państwa – za to, że wspieracie nas i czujemy Waszą obecność mimo setek kilometrów!

https://www.facebook.com/stal.mielec.oficjalna/videos/1032220477122443/