Informacje organizacyjne przed meczem z Chrobrym Głogów!

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, jakie obowiązywać będę na obiekcie.

Kibice proszeni są o stosowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego (zachowanie 2 metrów odstępów, zakaz tworzenia grup). Każdy Kibic musi posiadać dowód tożsamości/legitymację szkolną, którą okaże podczas kontroli wejścia na obiekt lub na polecenie Stewarda.

Ze względu na wydłużony proces kontroli związany z wymogami sanitarnymi, Kibice proszeni są o przybycie na stadion już 1.5h przed pierwszym gwizdkiem.

Dezynfekcja rąk będzie miała miejsce jeszcze przed kołowrotkami. Na trybunach zlokalizowane będą płyny do dezynfekcji rąk – bardzo prosimy o korzystanie z nich.

Podczas wchodzenia na stadion i przemieszczania się obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczki, którą można zdjąć dopiero po zajęciu oznaczonego miejsca na sektorze. Stewardzi są uprawnieni do kontroli prawidłowego zajęcia miejsc.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń służb porządkowych, organizatora meczu, a także spikera.

Po zakończonym meczu w pierwszej kolejności o opuszczenie stadionu poproszone zostaną osoby zajmujące miejsca w sektorach oznaczonych A, C, VIP, F, H, I, K, M, O, R począwszy od miejsc znajdujących się w najwyższych rzędach po ich opróżnieniu następne sektory B, D, E, G, J, L, N, P począwszy od miejsc znajdujących się w najwyższych rzędach. Nadzór nad opuszczaniem stadionu sprawować będzie służba porządkowa. Należy postępować zgodnie z komunikatami spikera!