Regulamin konkursu „Zaprezentuj swoją stylizację z motywem Stali Mielec”

Regulamin konkursu „Zaprezentuj swoją stylizację z motywem Stali Mielec”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu jest FKS Stal Mielec SA z siedzibą w Mielcu przy ul. Solskiego 1
  2. Konkurs dedykowany dla osób dorosłych oraz poniżej 18 roku życia (za zgodą rodzica), którzy opublikują pod postem konkursowym zdjęcie na którym przedstawią swoją stylizację z motywem Stali Mielec.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 3 dni po zakończeniu konkursu tj. do 27 listopada 2020 roku. Wyniki Konkursu oraz termin odbioru nagród zostaną przekazane na Facebooku Sklepiku Stali Mielec.

 2. Uczestnicy konkursu

  1. Uczestnikiem konkursu/autorem pracy konkursowej jest osoba, która w komentarzu pod postem konkursowym zamieści zdjęcie.
  2. Każdy użytkownik może opublikować tylko 1 komentarz ze zdjęciem.
  3. Nawet, jeżeli zdjęcie będzie przedstawiało więcej, niż 1 osobę, do odbioru ew. nagrody upoważniona jest tylko 1 osoba – ta, która opublikowała komentarz ze zdjęciem.

 3. Zasady konkursu

  1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest dodanie zdjęcia jako komentarz do posta konkursowego, przedstawiającego stylizację z motywem Stali Mielec.
  2. Zgłaszane zdjęcia muszą być autorskie.
  3. Zdjęcia i filmy można nadsyłać do 24 listopada, do godziny 17:00.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu

  1. Nagrodzonych zostaje troje osób, wyłonionych przez komisję, powołaną przez Organizatora.
  2. Nagrodą w konkursie jest gra FIFA 21 na wybrane urządzenie
  3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora przez Facebooka/Messenger.
  4. Odbiór nagród nastąpi w Sklepiku Stali Mielec przy ulicy Solskiego 1

 5. Postanowienia końcowe

  1. Uczestnik złożonych prac w Konkursie oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.