Zamknij

Mistrzowski jubileusz „Przeżyjmy to jeszcze raz” – Mielecki Budżet Obywatelski dla rocznicy zdobycia MP przez Stal

Sezon 1972/1973 w wykonaniu zespołu Stali Mielec na stałe zapisał się na kartach historii naszego klubu, bowiem zespół po raz pierwszy sięgnął po Mistrzostwo Polski. 24 czerwca 2023 roku będziemy świętować rocznicę zdobycia tego pamiętnego trofeum. Dziś ruszyło głosowanie na projekty Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, a jeden z nich pod nazwą: Mistrzowski jubileusz „Przeżyjmy to jeszcze raz” pozwoli stworzyć niezapomniane przedsięwzięcie poświęcone właśnie temu wydarzeniu.

Projekt zakłada organizację otwartej imprezy przeznaczonej dla mieszkańców, w tym dzieci. Obejmuje on organizację meczu towarzyskiego oraz projekcję archiwalnych materiałów filmowych związanych z mieleckimi sukcesami piłkarskimi na telebimach ustawionych na stadionie. W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się spotkania z wybitnymi piłkarzami klubu, a także odsłonięcie wykonanego na niniejszą okoliczność panelu/pylonu upamiętniającego składy drużyn, które zdobyły Mistrzostwo Polski w 1973 i 1976 roku. Impreza będzie mieć charakter festynu – na trybunach będą zlokalizowane stoiska gastronomiczne, przewidziano także atrakcje i konkursy dla dzieci.

Impreza ma charakter integracyjny. Zlokalizowana ma być na Stadionie Miejskim w Mielcu. Mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzić czas, budując lokalne więzi w oparciu o pozytywne emocje, jakie wyzwala sport i wspólna historia oparta o sukcesy.

Głosowanie na projekt Mistrzowski jubileusz „Przeżyjmy to jeszcze raz” w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczęło się dziś, 20 września i potrwa do 30 września. Projekt jest projektem lokalnym i można na niego głosować w ramach obszaru numer 5.

Do czwartku 30 września, każdy mieszkaniec naszego miasta ma możliwość oddania od 1 do 3 głosów na projekty ogólnomiejskie (zgłoszono ich 8) i 1 głos na wybrany projekt lokalny (zgłoszono ich 16). Głosy można oddawać w trybie elektronicznym – TUTAJ (najpierw należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, a następnie przejść do zakładki MBO, która znajduje się w prawym górnym rogu) lub za pomocą papierowych kart do głosowania w 2 lokalizacjach w Mielcu.

 • Każdą ilość kart do głosowania można samodzielnie wydrukować lub kserować (wystarczy druk czarno-biały lub nawet mniejszy format) korzystając ze wzoru karty dostępnej TUTAJ.
 • Dzieci bez ograniczenia wiekowego również mogą wziąć udział w głosowaniu. Jeśli udział w głosowaniu bierze dziecko nieumiejące czytelnie pisać, kartę powinien wypełnić i podpisać rodzic lub opiekun prawny.
 • Od zeszłego roku został wprowadzony do regulaminu specjalny BONUS promujący największą aktywność mieszkańców osiedla, którego projekt lokalny uzyskał największe poparcie wśród mieszkańców Mielca, ale nie został wybrany w głosowaniu. Aktywność będzie obliczana jako stosunek procentowy ilości zebranych głosów do liczby mieszkańców danego osiedla. Projekt taki będzie realizowany za środki finansowe zapisane w budżecie miasta w kolejnym roku budżetowym.
 • Bonus promuje osiedla zamieszkane przez mniejszą liczbę mieszkańców, którzy nie tylko solidarnie w jak największej liczbie zagłosują na swój projekt, ale także uzyskają jak największą liczbę głosów mieszkańców innych osiedli.
 • Każdy mieszkaniec Mielca może wziąć udział w głosowaniu TYLKO raz.
 Głos uznaje się za nieważny, gdy został oddany:
 • na innej karcie do głosowania lub innego formularza elektronicznego niż określa regulamin,
 • na karcie do głosowania, na której brak imienia i nazwiska albo dane są błędne lub nieczytelne,
 • przez osobę niebędącą mieszkańcem Mielca (ważny jest adres zamieszkania, nie adres zameldowania)
 • na więcej niż 3 projekty o charakterze ogólnomiejskim i/lub oddany na więcej niż 1 projekt zadań o charakterze lokalnym.

Punkty do głosowania w formie papierowej: 

 • Budynek główny Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26),
 • Miejska Biblioteka Publiczna (główny budynek przy ul. Kusocińskiego).