Podziękowanie dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaślanach

Prezes Jacek Klimek wręczył drabinę strażacką oraz okolicznościową paterę dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaślany za ich wkład w zabezpieczenie spotkań domowych w sezonie 2021/22 oraz 2022/23.

Wręczona drabina jest nasadkową, aluminiową, która służy do ewakuowania ludzi w trudno dostępnych miejscach, do klinowania pojazdów w miejscach niebezpiecznych czy do najazdów przez trudno dostępne miejsca.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaślanach powstała jeszcze w czasie zaborów. To ponad 100 lat tradycji pożarniczej. Od 1997 roku należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działali między innymi przy wielkich pożarach oraz usuwaniu skutków powodzi w roku 1997 i 2010 roku.

– Obecnie nasze działania w dużym stopniu to miejscowe zagrożenia. Nasza wiedza to szeroki zakres wiedzy przeciwpożarowej. Pożary, miejscowe zagrożenia, propagowanie tradycji, a także udział w życiu lojalnej społeczności, stąd nasza obecność na meczach PGE FKS Stal Mielec. Obecność straży pożarnej jest jednym z wymogów ekstraklasowych oraz wytycznych organizowania imprez masowych. Nasza jednostka jest dumna że może uczestniczyć w życiu oraz odbudowie naszej lokalnej dumy sportowej.

Więcej od stalmielec.com

Futbolsport.pl